Kurs i Pust og avspenning

Lesson description

Online kurs i pusteteknikker og avspenning fra den klassiske yogatradisjonen.

Instruksjon: Bjarke | Elev: Sol | Varighet: ca. 5 time. 

Pust og avspenning - 4. gang

  • 01:16:41
  • 0%
Instruksjon: Bjarke | Elev: Sol | Varighet: ca. 1 time og 15 min. Denne gangen starter undervisningen med et kort foredrag på ca 20 min med Bjarke. Foredraget handler om Pranayama – pusteteknikkene i yoga – og hvordan du gjennom pusteteknikkene kan påvirke nervesystemet, hjernehalvdelene og energistrømmene i en positiv retning. I den praktiske delen av undervisningen gjentaes Savasana (å være stille), Bølgepusten og Blåsebelgen og du lærer hvordan du kan jobbe videre med Nadi shodana (Vekselpusten). Du lærer også en ny pusteteknikk, Ujjayi pranayama (Meditativ pust). Ujjayi Pranayama er en langsom, dyp pust som harmonisere og integrerer kropp og sinn. Meditativ pust er selve fundamentet i flere av yogatradisjonens mest dyptgående meditasjonsteknikker som Kriya yoga, Ajapa japa og Prana vidya. Timen avsluttes med en kort 10 minutters avspenning.
Documents