Kurs i Pust og avspenning

Lesson description

Online kurs i pusteteknikker og avspenning fra den klassiske yogatradisjonen.

Instruksjon: Bjarke | Elev: Sol | Varighet: ca. 5 time. 

Pust og avspenning - 2. gang

  • 55:38
  • 0%
Instruksjon: Bjarke | Elev: Sol | Varighet: ca. 1 time. Teknikkene fra første gangen gjentaes og fordypes i tillegg til at nye øvelser introduseres.
Documents