Indre stillhet meditasjon

Lesson description

Indre stillhet (Antar Mauna) er en oppmerksomhetsbasert meditasjonsteknikk i 7 trinn. Du lærer meditasjonen gradvis. Første gang på kurset lærer du første trinn i meditasjonen. Neste gang gjentar du første trinn i tillegg til at du lærer andre trinn. Slik fortsetter det utover kurset inntil du har lært hele meditasjonsteknikken. La det gå 3-7 dager mellom hver gang du følger et nytt videoforløp og lærer et nytt trinn. Mellom disse jobber du selvstendig med meditasjonen. Gjerne sett av 15-20 minutter daglig før frokost eller kveldsmaten. Som nybegynner vil du legge mest vekt på de første trinnene, og senere vil de siste delene av Indre Stillhet få mer vekt. - I tillegg til meditasjon jobber vi også med avspenning - både korte avspenningsforløp på 5-10 minutter og lengre avspenninger som dybdeavspenningen Yoga nidra. Evnen til å kunne slappe av er helt grunnleggende for å kunne gå dypt i meditasjonen.

Instruksjon: Bjarke | Varighet: 6 timer

Indre stillhet meditasjon - 2. gang

Trening i fysisk stillhet som et fundament i avspenning og meditasjon, instruksjon i 1. og 2. trinn i meditasjonen med vekt på å observere tanker og tilstander som en tilskuer og en lengre Yoga nidra dybdeavspenning. <strong><span style="color: #999999;">Instruksjon: Bjarke | Varighet: 1 time.</span></strong>

  • 01:02:42
  • 0%
Trening i fysisk stillhet som et fundament i avspenning og meditasjon, instruksjon i 1. og 2. trinn i meditasjonen med vekt på å observere tanker og tilstander som en tilskuer og en lengre Yoga nidra dybdeavspenning.

Instruksjon: Bjarke | Varighet: 1 time.