Fortsetterkurs - klassisk yoga

Lesson description

På fortsetterkurs vil du gjenkjenne mange av øvelsene fra grunnkurset, men vi går videre med mer avanserte program. Med den ro i kropp og sinn som du har bygget opp, kan vi nå gå mer i dybden f.eks. ved å bli i de klassiske stillingene i lenger tid. Det viktige er ikke at du er blitt mer smidig, men at du har utviklet en kroppsbevissthet som gjør at du med større ro og konsentrasjon kan følge undervisningen. I meditasjonene sitter vi lengre tid med det vi allerede har lært, men går også videre med flere trinn. For å være klar til fortsetterkurs bør du være fortrolig med de teknikkene vi underviser i på grunnkurset. Ikke kun de fysiske øvelser, men også pusteteknikkene og de mentale teknikkene. Hvis du har gjort yoga før – men ikke hos oss – er det en fordel å ta grunnkurset først.

En del av yoga-stillingene kan være utfordrende! Det er viktig at du selv tar ansvar og kjenner på hvor langt du kan gå inn i en stilling og hvor lang tid du kan være i en stilling. Eller kanskje du må modifisere stillingen for at du kan ha størst glede av å gjøre den. Stort sett handler det om å gi etter mer enn å presse. Etter et godt yogaprogram vil du oppleve at du hviler mer i deg selv. Ved hjelp av disse programmene kan du gang på gang venne tilbake til denne tilstanden av ro, energi og avspenning!

Fordjupning i mjuke strekk - fortsetter yoga

Timen starter med å ligge med beina på ein stol i ca fem min. Heile yogaprogrammet er stort sett berre rolige tøyestillingar med fokus på pusten og gje slepp i kroppen - ryggstrekk-stillingar, naturstilling, krokodilla, sphinxen, bananen, universalstilling. Programmet blir avslutta med ca 10 min i Savasana i pentagram stillinga. <span style="color: #999999;"><strong>Instruksjon:</strong> Audhild | <strong>Elev:</strong> Ingrid | <strong>Varighet:</strong> 1 time og 28 minutter</span>

  • 01:24:21
  • 0%
Timen starter med å ligge med beina på ein stol i ca fem min. Heile yogaprogrammet er stort sett berre rolige tøyestillingar med fokus på pusten og gje slepp i kroppen - ryggstrekk-stillingar, naturstilling, krokodilla, sphinxen, bananen, universalstilling. Programmet blir avslutta med ca 10 min i Savasana i pentagram stillinga.

Instruksjon: Audhild | Elev: Ingrid | Varighet: 1 time og 28 minutter