Fortsetterkurs - klassisk yoga

Lesson description

På fortsetterkurs vil du gjenkjenne mange av øvelsene fra grunnkurset, men vi går videre med mer avanserte program. Med den ro i kropp og sinn som du har bygget opp, kan vi nå gå mer i dybden f.eks. ved å bli i de klassiske stillingene i lenger tid. Det viktige er ikke at du er blitt mer smidig, men at du har utviklet en kroppsbevissthet som gjør at du med større ro og konsentrasjon kan følge undervisningen. I meditasjonene sitter vi lengre tid med det vi allerede har lært, men går også videre med flere trinn. For å være klar til fortsetterkurs bør du være fortrolig med de teknikkene vi underviser i på grunnkurset. Ikke kun de fysiske øvelser, men også pusteteknikkene og de mentale teknikkene. Hvis du har gjort yoga før – men ikke hos oss – er det en fordel å ta grunnkurset først.

En del av yoga-stillingene kan være utfordrende! Det er viktig at du selv tar ansvar og kjenner på hvor langt du kan gå inn i en stilling og hvor lang tid du kan være i en stilling. Eller kanskje du må modifisere stillingen for at du kan ha størst glede av å gjøre den. Stort sett handler det om å gi etter mer enn å presse. Etter et godt yogaprogram vil du oppleve at du hviler mer i deg selv. Ved hjelp av disse programmene kan du gang på gang venne tilbake til denne tilstanden av ro, energi og avspenning!

Shakti bandha

<strong>Shakti bandha,</strong> «Den som løser opp knutene» er et yogaprogram som får energien til å strømme gjennom kropp og sinn. Programmet utføres stort sett i (eller ut i fra) <strong>Diamantstillingen</strong>. Først kommer en stilling hvor du faller til ro. Deretter følger en stilling hvor <strong>Ida og Pingala nadi balanseres</strong> hvoretter Ajna Chakra adresseres med <strong>Løvebrølet</strong>. Øvelsen <strong>Pust og bevegelse følges</strong> aktiverer det indre rommet og <strong>Shakti bandha</strong> teknikken løser opp spenninger knyttet til ryggsøylen og Anahata chakra. Tilsist motstillingen <strong>Kamelen</strong> som åpner opp for en friere strøm av energi. Den frigjorte energien diffuseres ut i hele kroppen (og sinnet) i <strong>Savasana</strong> (med didgeridoo musikken til Kailash) og etterpå gjennom pusteteknikken <strong>Humla</strong>. Hele programmet avsluttes med en avspenning på ca 20 min. <span style="color: #999999;"><strong>Instruksjon: Bjarke | Elev: Sol | Varighet: ca 1t 40 min | Musikk: Sakrayaami m/ Kailash (ca 10 min)</strong></span>

  • 01:39:07
  • 0%
Shakti bandha, «Den som løser opp knutene» er et yogaprogram som får energien til å strømme gjennom kropp og sinn. Programmet utføres stort sett i (eller ut i fra) Diamantstillingen. Først kommer en stilling hvor du faller til ro. Deretter følger en stilling hvor Ida og Pingala nadi balanseres hvoretter Ajna Chakra adresseres med Løvebrølet. Øvelsen Pust og bevegelse følges aktiverer det indre rommet og Shakti bandha teknikken løser opp spenninger knyttet til ryggsøylen og Anahata chakra. Tilsist motstillingen Kamelen som åpner opp for en friere strøm av energi. Den frigjorte energien diffuseres ut i hele kroppen (og sinnet) i Savasana (med didgeridoo musikken til Kailash) og etterpå gjennom pusteteknikken Humla. Hele programmet avsluttes med en avspenning på ca 20 min.

Instruksjon: Bjarke | Elev: Sol | Varighet: ca 1t 40 min | Musikk: Sakrayaami m/ Kailash (ca 10 min)