Swami Janakananda

PortrettSwami Janakananda Saraswati er grundlæggeren af Skandinavisk Yoga og Meditationsskole. Han er skolens pædagogiske leder og arkitekten bag kurserne på Håå Retreat Center, hvor han også lever og underviser.

OM-Sw

Swami Janakananda blev født i København i 1939. Allerede som barn lærte han at bruge nogle få enkle yogaøvelser. Den virkning som han dengang fik ud af yoga lagde grunden til at han som 19-årig for alvor begyndte at dyrke yoga.

„Min interesse for yoga begyndte i 1947, da jeg var 8 år gammel og en børnelæge lærte mig at bruge specielt Savasana. Det ændrede min tilstand så grundlæggende, at jeg aldrig glemte det. Og jeg søgte igen yogaen som ung mand. I årene mellem 1959 og 1968 brugte jeg yoga i min daglige træning som pantomimeskuespiller, og på egen hånd i en intens personlig Sadhana. Det ansporede også mine kunstneriske evner, og det resulterede i at jeg malede og instruerede teaterstykker.”

„Under min tid i pantomimegruppen varmede vi dagligt i et par timer op med yoga. Vi brugte de klassiske stillinger, Hovedstand, Skulderstand, Plov, Fisk osv., ogjeg opdagede at yoga ikke bare understøttede min inspiration, men at hele min tilstand ændrede sig. Jeg følte mig grundlæggende mere vågen og tilstede i alt hvad jeg gjorde. Så jeg besluttede at udforske yogaen endnu mere.”

I løbet af denne periode blev Swami Janakananda mester i Pranayama, yogaens åndedrætsøvelser.

OM-Sw

swamijiMødet med Swami Satyananda i København i 1968 inspirerede ham til at gå dybere med sin sadhana og modtage en indvielse i videregående yoga og meditation.

„Jeg var så heldig at komme til Indien i 60’erne. Ashrammen var lille og Swamiji underviste selv i alle discipliner. Han tog sig tid til personlig træning og vejledning. Ved slutningen af det kursus som jeg først kom for besluttede jeg at blive. Det samarbejde jeg nu oplevedemed ham, hvor jeg hver dag påny lærte at forblive vågen og stadig mere bevidst – fik mig til at indse at yoga ikke blot er et sæt øvelser. Han viste mig yoga som en højere bevidsthedstilstand.”

OM-Sw

ShahkaracharyaOm natten den 15. februar 1969, Shivaratri natten,modtog Swami Janakananda Sannyasa diksha af Swami Satyananda. Han blev indviet til Purna Sannyasin i Paramahamsa-ordenen, Dasanama Sannyasas åndelige orden. Den blev grundlagt af Srimat Shankaracharya (788-822). Således blev han del af den samme gren som sin lærer og hans lærer Swami Sivananda den gren som kaldes Saraswati. Som swami, modtog han navnet Janakananda Saraswati.

„Bortset fra selve indvielsen til Sannyasa, så blev de tidligere ,indvielser‘ som jeg havde modtaget i form af visioner og erfaringer i min meditation også bekræftet som i allerhøjeste grad virkelige og som noget jeg skulle fortsætte med at bruge i mit liv.

Swami Satyananda vidste at yoga var mere end blot en hobby for mig, og at jeg behøvede en særlig grad af uafhængighed og det bekræftede han ved denne indvielse.“

OM-Sw

„Efter min indvielse rejste jeg i flere måneder med Swamiji rundt i Indien. På denne rejse gav han mig opgaven, under hans vejledning, at undervise mennesker i yoga som søgte hans råd. Her indså jeg, at det gav mening at dele min viden og min mangeårige erfaring om yoga med andre – så jeg valgte at blive yoga- og meditationslærer.

Det var sådan at min yogalæreruddannelse begyndte, hvad enten jeg ville det, eller forventede det fra begyndelsen, eller ej. Mange mennesker kom til Swamiji med problemer eller spørgsmål. Jeg fik så opgaven at undervise hver person i netop den yoga eller enkle meditation som kunne imødekomme vedkommendes behov.

På denne rejse, og senere da vi var tilbage i ashrammen, fik jeg en grundlæggende erfaring med yoga, ikke blot som en terapi – men som et redskab der kan berige hverdagen med en åndelig dimension.“

På sin lærers opfordring vendte Swami Janakananda tilbage til Danmark i sommeren 1970 for at grundlægge en skole for yoga og meditation i Skandinavien.

OM-Sw

Sammen med de lærere han har uddannet har han påvirket brugen af yoga og meditation i Nordeuropa betydeligt. Fremgangen skyldes i høj grad hans og de øvrige læreres regelmæssige brug af yoga og meditation i dagliglivet, specielt Kriya Yoga og Karma Yoga, såvel som hans evne til at begrænse sig kreativt inden for en meget rig tradition, nemlig den tantriske tradition.

Gennem mere end fire årtier har Swami Janakananda stillet en enestående, omfattende og dybtgående træning for yogalærere til rådighed, og indviet utallige elever i Kriya Yoga og andre videregående praksis. Og samtidig har han inspireret til flere videnskabelige forskningsprojekter på yoga og meditation. Han er kendt for konsekvent at holde sig til traditionen, ved at bevare yoga og meditation i sin oprindelige form, og ved ikke at give efter for de diller og modefænomener som går under navnet yoga i dag. Gennem årene har denne holdning tiltrukket de som har søgt autentiske metoder.

Som en sand tantrisk lærer bruger Swami Janakananda situationen her og nu, hvor han accepterer personligheden som den er, uden at kræve at noget først skal ændres. Her fra udvikler meditationen sig og bliver dyb og stabil. Du mærker at hans undervisning grunder sig på en dyb personlig erfaring af yoga og meditation. Han tydeliggør en kreativ proces som når længere end hvilket dogme som helst. Den klare måde hvorved han viser, at endog avanceret yoga kan være et redskab for mennesker i vor tid har inspireret mange.

OM-Sw

Yoga, Tantra og Meditation i min hverdag af Swami Janakananda er udgivet i England, USA, Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland og Frankrig oversættelser er på vej på Spansk og Rumænsk. I 2016, er en udvidet og nyredigeret udgave blevet udgivet i USA og Tyskland. Cd’er (eller lydfiler), deriblandt dybdeafspændingen Oplev Yoga Nidra, er blevet mødt med anerkendelse på de fire sprog som Swami Janakananda behersker; Engelsk, Tysk, Svensk og Dansk. Og flere er under forberedelse…

janakananda

„Jeg føler ikke at det er nødvendigt at gribe ind i andre menneskers måde at tænke på, hvilken filosofi de end måtte have, om de er religiøse eller ateister.

Det er min hensigt at føre dig gennem en proces som vil hjælpe dig til at blive mere dig selv og fuldt ud kunne acceptere den måde du har valgt at leve på.

Gennem et enestående og videnskabeligt yoga‑ og meditationssystem vil jeg forsyne dig med et redskab som kan bruges i dine daglige aktiviteter og i din fritid.“

(Swami Janakananda)

OM-Sw

Læs mere om Swami Janakanandas liv i hans artikler om Kriya Yoga, især:
Tid til at lære… tid til indsigt… tid til at undervise…

og Odysseus – en kultur-kanon