Flipbook
Klikk på bildet og se ut utdrag av boken

Trykk på bildet over og ta en titt på et utvalg av sider fra boken!

Chakra – esoterisk yoga – e-bok

Opprinnelig pris var: kr 230,00.Nåværende pris er: kr 196,00.

Boken er både en grunnbok i Klassisk yoga og tantrisk meditasjon og en introduksjon til den dypere, esoteriske yogaen. Det er en håndbok i å utforske chakraene gjennom å bruke de kraftfulle redskapene i den klassiske yogaen. Boken er bygget opp slik at selv nybegynnere kan ha glede av den. Du starter med å bli kjent med kroppen, pusten og sinnet gjennom enkle avspen­ninger, gode meditasjonsstillinger, enkle yogaøvelser for ryggen, grunnleggende pusteteknikker og meditasjoner. Etterpå går du videre med vekking av hver av chakraene gjennom fysiske stillinger, pusteteknikker, andre energiteknikker, avspenning og meditasjon knyttet til nettopp dette chakra. Boken er gjennomillustrert med over 130 fargetrykk.

QR-koder med linker

Yogatradisjonens teknikker læres best ved å følge en muntlig instruksjon. I e-boken er QR-kodene klikkbare linker til video- og lydfilene. Alle kryssreferansene er også klikkbare noe som gjør det lett å navigere i boken. Du får muligheten til å laste ned boken både som EPUB med fast layout og som PDF. Epub fungere best på iPad og PDF fungere best på Android lesebrett.

Vipps
Produktnummer: cha-ebok Kategorier: ,

Anmeldelse av boken «Chakra – esoterisk yoga»

Det nærmeste man kommer en bok som kan lære deg å fordype deg i yoga, uansett utgangspunkt

av Audun Myskja – forfatter, overlege og spesialist i allmennmedisin

Forfatteren er en av de mest erfarne og konsistente lærere innenfor den raskt voksende yogabevegelsen i Norge. Jeg var selv i 1976 med på et av de første yogakursene i Norge, ledet av Peo, en av veilederne som har hjulpet fram dette verket. På sidelinjen har jeg siden vært vitne til at yoga har vokst fram som det nærmeste vi kommer en totalpakke for åndelig, psykisk og fysisk helsebygging. At en urgammel disiplin skal ha så mye å gi moderne mennesker, sier noe om holdbarheten i den viten tradisjonen springer ut av. Forfatteren har håndhevet denne tradisjonen med en erfaringsbredde og dybde som få andre kan vise til. Han kan derfor presentere et autoritativt verk med utgangspunkt i chakra.

Han starter med å tydeliggjøre at chakra ikke er absolutte størrelser på lik linje med lårbeinet. Det fascinerende med chakra som gjør at de er så anvendelige i et indre arbeid, er at de står i dette underlige skjæringspunktet mellom det subjektive og det objektive, det subtile og det konkrete, som en døråpner eller en brobygger. Dette er hovedgrunnen til at jeg selv har prioritert arbeidet med chakra og lært bort denne tradisjonen gjennom flere tiår: Chakra kan ligne på musikk i evnen til å vise møtepunktet mellom ulike dimensjoner. Læren om chakra utfordrer samtidig alle absolutte tradisjoner, eksempelvis vår materialistiske vitenskap. Samtidig gir arbeid med chakra erfaringsmessig konsistente resultater, nettopp fordi de kan binde sammen de ulike delene som har mistet kontakten i vår fragmenterte og urolige tidsalder.

Jeg har lest mange bøker om yoga og chakra, både på skandinavisk, engelsk og tysk, og opplever at denne boken er et viktig bidrag i et felt der chakra-bøker florerer, ofte preget av forenklinger som gir temaet et plumpt og abstrakt preg.

Jørgensen har en konsistent og autoritativ stil. Jeg har selv prøvd å forklare øvelser i bøker, og erfarer hvor vanskelig det er å gjøre det klart og enkelt. Jeg har aldri lest en yogabok der de ulike øvelsene er fremstilt så tydelig, uten å overforenkle. Samtidig ligger erfaringens dybde og tyngde bak, noe som skaper en tiltro og motivasjon til å praktisere det. Det nærmeste man kommer en bok som kan lære deg å fordype deg i yoga, uansett utgangspunkt. Samtidig betoner Jørgensen at dybden knapt kan læres fra bøker, og gir derfor en raus tilgang til et stort og gjennomarbeidet digitalt læremateriale, som er skreddersydd til bokas oppbygning. Det ligger grundig arbeid bak denne utgivelsen!

Om boka tar opp esoteriske tradisjoner, preges også denne delen av samme styrke. Forfatteren evner å gjøre det enkelt uten å banalisere eller presentere en dyp tradisjon på en lettvint måte. Som en som selv er lært opp i et dypt arbeid med chakra gjennom flere tiår, har de mange sjablongpregede chakrabøkene vært en anstøtsstein: I forsøket på å gjøre en dyp tradisjon moderne og tilgjengelig, presenterer forfattere skjemaer som ofte gjør vold på tradisjonen og heller ikke stemmer med systematisk empiri. Det er derfor en glede å lese de grundig gjennomlevde beskrivelsene av chakra, som tilfører nye dimensjoner til forståelsen av chakra som jeg har savnet i de siste tiårenes litteratur. Hver setning i disse kapitlene virker klarskåren og gjennomarbeidet: Et materiale som kan etterprøves og bygges opp til en forståelse av chakra som en unik port til å forstå hvordan ånd, sinn og kropp henger sammen, og gi de mange som sliter i dag et unike verktøy i hendene. Jørgensen unngår klisjeer og lettvintheter, og bruker et finslipt språk som fremmer tilgangen til ånd, kropp og underbevissthet på en måte som jeg tidligere bare har funnet i klassiske yogatekster. Samtidig er innholdet oppdatert og tilgjengelig for vitenskapelig tenkning. Chakradelen er en særlig nyskapende og unik del av denne boken.

Skulle jeg savne noe i denne boken, er det det samme som i de fleste andre yogabøker:

  1. Kasuistikker der vi får et klarere bilde av yoga i hverdagen.
  2. Hvordan man overkommer hindre og hva man oppnår over tid.
  3. Anvisninger på hvordan man kan tillempe til ulike funksjonsnivåer.

Det er min overbevisning at vi i vår tid trenger å finne tilbake til røttene våre – ikke holde fast i tradisjoner, men respektere kildene de øser fra. I dette verket gjør Bjarke Jørgensen en formidabel jobb med å presentere en tradisjon på en klar og enkel måte, samtidig som han inkluderer eget erfaringsmateriale slik at tradisjonen blir levende og tilpasset vår tid. Det er i seg selv et kunststykke, og krever erfaringens dybde og kunstnerens skaperevne for å få til. Bjarke Jørgensen har skrevet en bok av varig verdi.

Audun Myskja

Audun Myskja

Forfatter, overlege og spesialist i allmennmedisin

Audun Myskja (f. 1953) er overlege og spesialist i allmennmedisin, med doktorgrad i bruken av musikk i eldreomsorgen. Sammen med sin kone Reidun Myskja driver han Senter for livshjelp i Totenvika, med vekt på mestringsmedisin – verktøy til helse og vekst. Han er forfatter av en rekke bestselgende bøker, blant annet Finn din indre kraft, Ungdomskilden, Pust, Kunsten å finne ro og De tibetanske ritene – 15 minutter som forandrer livet ditt. Myskja har utviklet studiene Musikkbasert miljøbehandling og Enhetsterapi mestringsmedisin, som gir faglige rammer for systematiske tiltak for å styrke mestring og bidra til ressursbaserte tilnærminger til uløste utfordringer i helsevesenet og samfunnet. Han er en profilert foredragsholder og har ledet en rekke nasjonale prosjekter for kvalitetshevning i helse og omsorg. Som musiker har han gitt ut flere album med egen sanger og musikk med instruksjoner til avspenning. Myskja har vært meditasjonslærer fra åttitallet, og leder meditasjonslærerutdanning ved Senter for livshjelp fra 2021.

Anmeldelse av boken «Chakra – esoterisk yoga»

Yogaens skjulte visdom og oppdagelsen av deg selv

av Christian Paaske – samfunnsdebattant, forfatter og meditasjonslærer

En sjeldent vakker yogabok har sett dagens lys. Bjarke Jørgensen er en av veteranene i yogamiljøet. Han begynte med yoga allerede på 1970-tallet, den gang yoga var nytt, spennende og eksotisk. Forbeholdt dem som våget seg utenfor allfarvei for å utforske nye muligheter som store deler av ungdomsgenerasjonen gjorde på den tiden. Mange flippet ut, lot håret gro og humla suse. Andre “flippet inn” gjennom disiplin, askese, trening og tilbaketrekning for å oppdage yogaens dypere hemmeligheter. Ikke i bøker og teori, men gjennom konkrete levende erfaringer i direkte kontakt med den opprinnelige indiske yogatradisjonen.

Etter flere år med en slik intens trening og utdannelse åpnet Bjarke i 1983, blant trange smau og hvitmalte trehus i en av Bergens beskjedne bakgater, denne byens første yogasenter. Senere sammen med sin partner utvidet de til Ask kurssenter på Askøy utenfor Bergen. Her har tusener av elever gjennom årene erfart dyptgående og intensiv yogatrening kun mulig i tilbaketrukne omgivelser tilrettelagt for formålet og under veiledning av modne lærere. 40 års kontinuerlig yogaundervisning gir en slik kvalifikasjon som få andre yogalærere har. Chakra – Esoterisk yoga, er essensen av denne undervisningen, komprimert mellom to tykke permer og 168 fargerike sider i mellom.

Bjarke er opprinnelig billedkunstner. Det var ønsket om å utvide sin kreativitet og gå dypere i kunsten som førte ham til yoga. I 1976 møtte han den danske yogien Swami Janakananda også med kunstnerisk bakgrunn innen han viet seg til yogalivet. Fremfor å fokusere på kunst, er hans poeng at yoga kanskje er en ennå større kunst fordi det gir redskaper til å øke evnen til å oppleve. I tillegg til en balansert kropp, et rolig sinn, skarp konsentrasjon og et rikere liv. Boken viser tydelig at Bjarke utenom å være fulltids yogalærer har holdt kunsten vedlike. Mange av hans malerier gjengitt i boken viser en meditativ dybde, intensitet og klarhet og gjør hele boken til en estetisk reise og meditasjon i seg selv.

Boken innleder med å gjøre det klart at yoga handler om å være deg selv. Det er ikke som i religion og i selvutviklingsmiljøet generelt at du får vite at det er noe galt med deg, og her får du metoder til å bli kvitt din skyldfølelse, smålighet og begrensning og bli et nytt og bedre menneske. Du er jo allerede deg selv, så hvordan kan du bli noe du allerede er? Yoga er derfor ikke å gjøre deg til noe annet enn det du dypest sett er, men å hjelpe deg å “huske” og avlære alt du feilaktig har trodd om deg selv og oppdage din egen naturlighet.

Her slutter også teorien, og nøyer seg med denne oppsummeringen av yoga i et nøtteskall. Resten er din egen indre reise og oppdagelse og hvor yogaens arsenal av teknikker er for å vekke klarhet og gradvis fjerne slørene av uvitenhet. Det kan oppstå en indre veiledning som ofte tar hånd om seg selv ved å ha tillitt og oppmerksomt gi seg hen til prosessen av selvoppdagelse. Boken er derfor først og fremst praktisk med et vell av teknikker, i tillegg til QR-koder til lyd- og videoinstruksjoner på en rekke ulike internettplattformer. Teknikkene omfatter alle de kjente klassiske trinnene i yoga i en integrert helhet av fysiske stillinger, pusteøvelser, avspenning, konsentrasjon og meditasjon.

Bokens røde tråd er de syv chakraene. Det finnes en esoterisk anatomi i det som omtales som kroppens eteriske eller energi-legeme. Gjennom dette energifeltet styres og reguleres mentale og fysiske prosesser og hvor chakraene er syv sentrale energipunkter. Spesielt den tantriske greinen av yoga har tilført denne kunnskapen. Her finnes en rekke teknikker for å aktivere og utforske chakraene og åpne syv magiske porter i en indre reise av bevissthetsutvidelse og selvoppdagelse. Boken viser vei og gir “nøkler” til disse portene. Hvordan å åpne dem forsiktig og i ditt eget tempo. Boken avstår fra å beskrive eller å røpe hva du kan forvente å oppleve på innsiden av flere grunner. Sinnet er mest åpent uten forutinntatte forestillinger og forventninger, og kanskje enda viktigere og klokelig ikke å frata eleven gleden ved å oppdage det selv.

Dette er en moden yogabok. Den har vært 40 år underveis. Som en moden frukt kan den nå plukkes. Det er en gave til enhver som er klar til å spise fruktene av yogaens mangegreinete, frodige og livgivende tre. Dette er frukter fra en slik grein av klassisk yoga fra en erfaren yogalærer som nå sjenerøst deler sine kunnskaper og mangeårige erfaringer. Når eleven er klar, kommer læreren, sies det. Kanskje dette er boken for deg som vil videre, selv om du er perfekt allerede, – for alt yoga vil vise deg er akkurat det.

Christian Paaske

Christian Paaske

Forfatter, samfunnsdebattant og meditasjonslærer

Christian Paaske er en entusiastisk bidragsyter til samfunnsdebatt, selvutvikling og spiritualitet. Stort eksponeringsbehov og blåser ofte i trompeten for å dele sine kunnskaper. Han er blant veteranene i alternativmiljøet. Han startet med yoga i 1977. Startet Stavangers første yogasenter i 1985 og drev dette fram til 2005. Han har hele tiden vært engasjert i astrologi og er i dag praktiserende astrolog og astrologisk fagredaktør i magasinet Medium siden 2007. Utenom flittig skribent er han arrangør av Alternativmessen Sunn – Livsstil i Stavanger og Bergen. I den senere tid har Vedanta tent en ild av selverkjennelse og gir svarene han hele livet har søkt etter.

Introduksjon til boken Chakra – esoterisk yoga

Chakraene

Hva er yoga og hvor kommer det fra? Opprinnelsen til den klassiske yoga diskuteres og Pantajalis åtte trinn med indirekte og direkte teknikker introduseres. Hva er Tantra og Chakra – og eksisterer chakraene? Hvordan jobbe med chakraene og hva er forholdet mellom bevissthet og energi?

Gjennom boken har jeg brukt uttrykket, vekker eller vekking, f.eks. «Vekking av ryggsøylen», «Vekking av Sushumna» eller «Vekking av chakraene». Med vekking mener jeg å våkne opp til, å få mer kontakt med, å bli mer bevisst om eller å bringe mer liv inn i.  Med andre ord medfører vekking av for eksempel et chakra ikke noen ferdige definerte tilstander eller evner.

Asana – yogastillinger

Meditasjonsstillingene i yoga introduseres sammen med to grunnleggende meditasjoner: Kroppsbevissthet og Åndedrettsbevissthet.

Pranayama – yogapust

Pranayama er teknikker innen yoga gjennom hvilke du utvider din kontakt med prana-dimensjonen – den psykiske energi og dens uttrykk. Litt etter litt får du større bevissthet om samspillet mellom energi, kropp, sinn og bevissthet. I hverdagen speiles dine tilstander og følelser i pusten. Gjennom å trene opp evnen til å puste langsomt og dypt, holde pusten uanstrengt i lengre tid og puste rask og lett, kan du snu dette slik at du bevisst kan endre tilstander og følelser i kropp og sinn. Hvordan overkomme indre motstand i forbindelse med pusteteknikker diskuteres. Du introduseres til to grunnleggende pusteteknikker: Bølgepusten og Vekselpusten.

Chakra-lokalisering

Chakraene er lokalisert i ryggsøylen eller rett under eller over ryggsøylen. Chakraene er bevissthets- og energisentre, ikke fysiske punkter i kroppen. Gjennom illustrasjoner og tekst vises plassering av chakraene og de korresponderende kontaktområdene. Hvordan konsentrere på chakraene under meditasjon og i yogastillinger? Instruksjon i to chakra-meditasjoner.

Vekking av ryggsøylen

Du lærer en rekke dynamiske yogastillinger slik som Sol, jeg hilser deg, trekantstillinger med mere. Sekvenser, stillinger og øvelser som gjør ryggsøylen mer fleksibel og forbereder kropp og sinn for de mer meditative stillinger og øvelser knyttet til de forskjellige chakraene.

Vekking av Sushumna

Sushumna, den sentrale energistrømmen, vekkes når det er balanse mellom Ida og Pingala – mellom kropp og sinn, intellekt og intuisjon, kropp og følelser. For å få til en slik balanse kan Ida og Pinala renses, noe som blant annet skjer gjennom å gjøre Tarmskylling og praktisere pusteteknikken Nadi Shodana, Vekselpusten.

Vekking av chakraene

Gjennom de neste kapitlene vil du jobbe med de enkelte chakraene i tur og orden. Du starter med Agya chakra, «Det tredje øye» og ikke, som man kanskje skulle tro, med Mooladhara chakra, «Rot-chakraet» i bunnen av kroppen. Yogatradisjonen anbefaler dette. Man begynner med Agya chakra, fordi en delvis vekking av dette chakra betyr at den naturlige konsentrasjonsevnen bygges opp, overblikket skjerpes og identiteten med ditt dypere selv styrkes. Dette gir et godt utgangspunkt for arbeidet med de øvrige chakraene, et arbeid som innebærer større kontakt med alle sider av deg selv.

Til hvert chakra vil du finne instruksjon i relavante yogastillinger, pusteteknikker, andre energivekkende teknikker og meditasjonsteknikker. I tillegg vil du få en oversikt over lokalisering, karakteristika, symboler med mere for hvert av chakraene: Agya chakra, Mooladhara chakra, Swadhisthana chakra, Manipura chakra, Anahata chakra, Vishuddhi chakra, Bindu visarga og Sahasrara chakra.

Integrerte teknikker

Hvordan få energien til å strømme der den er stoppet opp? Forskjellige stategier diskuteres og det gies forslag til hvordan du kan fortsette arbeidet med vekking av chakraene, energien og oppmerksomheten.

Vekking av Kundalini

Hva er Kundalini og hvordan vekkes den? Symbolikk, lokalisering, reisning av Kundalini-kraften, stabilisering og blokkeringer på veien diskuteres.

Praktiske yogaprogram

Gjennom hele boken får du forslag til forskjellige yogaprogram av varierende lenge, fra en halv time og opp til to timer. Det er yogaprogram knyttet til det å trene opp sittestillinger, yogaprogram som gjør kroppen sterkere og mer fleksibel, yogaprogram for vekking av de enkelte chakra og yogaprogram som integrererer vekking av chakraene og gir en mer fri flyt av energi.

Oversikt

Sist i boken en litteraturliste med anbefalt litteratur for videre fordypning og en oversikt over yogalærere som underviser i klassisk yoga i Norge og ellers i Europa.

QR-koder med linker

Yogatradisjonens teknikker læres best ved å følge en muntlig instruksjon. I e-boken er QR-kodene klikkbare linker til video- og lydfilene. Alle kryssreferansene er også klikkbare noe som gjør det lett å navigere i boken. Du får muligheten til å laste ned boken både som EPUB med fast layout og som PDF. Epub fungere best på iPad og PDF fungere best på Android lesebrett.

Forfatteren

Forfatteren

Bjarke Jørgensen er dansk og født i 1954. Etter et 3-måneders­kurs i 1976 gikk han i gang med yoga­lærerutdannelsen hos Swami Janakananda, på søking etter å kombinere et aktivt, kreativt liv med spirituelle kvaliteter. Etter 7 år med intens Sadhana og 24/7 ashram liv i København, Århus og Oslo grunnla han Yogaskolen i Bergen i 1983. Bjarke har under­vist i klassisk yoga i mer enn 40 år, de siste 37 år også de avanserte tantriske meditasjonene Antar mauna og Ajapa japa. Han bruker også sin kreativitet i maling, webdesign, desktop publish, bygging av tradisjonelle norske tømmerhus osv. Bjarke bor på Ask kurssenter sammen med Audhild, og han liker å gå i fjellet både i Norge og utenlands.