Nettbutikk

Bindu forlag – verktøy for den kvalitetsbevisste yogi!

Bindu forlag startet opp i 2005 med oversettelse av den internasjonalt kjente yogaboken Yoga og meditasjon i hverdagen av Swami Janakananda. Den har siden da ble solgt i ca 2.500 eksemplarer her i Norge. I 2014 realiserte Bindu neste prosjektet i form av en CD / album med Audhild Naustdal. Albummet To avspenninger, Knipeøvingar og Meditasjon inneholder instruert veiledning to avspenningsteknikker, knibeøvelser og en puste-meditasjon.

Siste skudd på stammen er boken Chakra – esoterisk yoga av Bjarke Jørgensen. Han har hvert år, helt siden slutten av 80-tallet, hatt et fordypningskurs i Bergen i «Chakra – esoterisk yoga» over 24 ganger. Denne boken er en systematisering av det skriftlige materialet til dette kurset etterspurt av mange opp gjennom årene. Boken utkommer på engelsk 1. desember og kan forhåndsbestilles på denne siden.

Video-supplement til boken

Bjarke Jørgensen har også laget en serie av videoer som et supplement til Chakra – esoterisk yoga. Den tradisjonelle yogaen er opprinnelig en muntlig tradisjon, og det kan være enklere å følge instruksjonene gitt av en lærer, fremfor å lese og huske dem selv. Video-kolleksjonen til Chakra – esoterisk yoga er på ca. 32 timer og består av 16 leksjoner på to timer med praktisk undervisning som følger boken.

I tillegg har vi produsert en rekke andre videokurs i yoga: Grunnkurs i yoga, Fortsetterkurs i yoga, Yoga for gravide, Indre stillhet meditasjon og Pust og avspenning. Les mer om disse under.

Hvordan bestiller du på nettsidene:

Trykk Hurtigvisning for varen du gjerne vil bestille. Deretter trykk Kjøp og du går direkte til kassen hvor du kan betale med Vipps eller kredittkort. Hvis du gjerne vil lese mer om en vare trykk midt på bildet – det tar deg til en mer utførlig beskrivelse. Prisene i butikken er angitt med moms, men uten frakt. Frakten beregnes under bestillingsprosessen.

Bøker

Chakra – esoterisk yoga

av Bjarke Jørgensen

Boken er en både en grunnbok i Klassisk yoga og tantrisk meditasjon og en introduksjon til den dypere, esoteriske yogaen. Det er en håndbok i utforskning av chakraene gjennom bruken av de kraftfulle redskapene i den klassiske yogaen. Boken er bygget opp slik at selv nybegynnere kan ha glede av den. Du starter med å bli kjent med kroppen, pusten og sinnet gjennom enkle avspen­ninger, gode meditasjonsstillinger, enkle yogaøvelser for ryggen, grunnleggende pusteteknikker og meditasjoner.

Deretter følger du yogatradisjonens tilnærming til vekking av Kundali­kraften, den slumrende energien: Først får du mer kontakt med Sushumna (den sentrale energistrømmen) gjennom å rense og balansere Ida og Pingala – de to hovedenergistrømmene i kroppen. Videre utvikler du kontakten med hvert chakra gjennom fysiske stillinger, pusteteknikker, andre energiteknikker, avspenning og meditasjon knyttet til dette chakraet. I løpet av boken vil du gradvis lære den integrerte chakra-meditasjonen Energiens kilde.

QR-koder

Yogatradisjonens teknikker læres best ved å følge en muntlig instruksjon. Gjennom boken finner du QR-koder til en del av teknikkene med link til video- og lyd-filer. Det er over syv timer med instruksjoner som gjør innlæringen lettere og gir et større utbytte av teknikkene.

Boken bygger på den klassiske yogatradisjonen og den nøkterne, skandinaviske formen som denne yogaen har fått gjennom de danske yogiene Swami Janakananda og Per Peo Olsen – i tillegg til mine egne erfaringer både i livet, på yogamatten og gjennom å undervise. Boken Yoga og meditasjon i hverdagen av Swami Janakananda er et glimrende supplement til denne boken.

Rabatt: Alle som kjøper 10 bøker eller mer får automatisk 40% forhandler-rabatt

Chakra – Esoteric Yoga

by Bjarke Jørgensen

The book is both a foundation in classical yoga and tantric meditation and an introduction to deeper, esoteric yoga. It is a guide to exploring the chakras by using the powerful tools of classical yoga. The book is structured so that even beginners can enjoy it. You start by getting to know your body, breath, and mind through simple relaxation, good meditation poses, undemanding yoga exercises for the back, basic breathing techniques, and meditations.

Next, you follow the yoga tradition’s approach to awakening the Kundalini power, the dormant energy: First you gain better contact with Sushumna (the central energy flow) by cleansing and balancing Ida and Pingala –the two main energy currents in the body. Furthermore, you develop contact with each chakra through physical poses, breathing techniques, other energy techniques, relaxation, and meditation related to the chakra. Throughout the book, you will gradually learn the integrated chakra meditation called the Source of Energy.

QR Codes

The techniques of the yoga tradition are best learned by following oral instruction. Through the book, you will find QR codes for some of the techniques with links to video and audio files. There are over seven hours of instructions that make learning easier and provide greater benefits from the techniques.

The book is based on the classical yoga tradition and the sober Scandinavian form that this yoga has acquired through the Danish yogi’s Swami Janakananda and Per Peo Olsen – in addition to my own experiences both in life, on the yoga mat, and through teaching.

Discount: Everyone who buys 10 books or more gets a 40% retailer discount

Yoga og meditasjon i hverdagen

av Swami Janakananda

Swami Janakananda’s bok om tantrisk yoga og meditasjon. En bestselger i hele Europa som også er utgitt i USA og Australia. Her gjennomgås yogaprogram med både fysiske øvelser, pusteteknikker, avspenning, konsentrasjon og meditasjon. Øvelsene er særdeles godt illustrert med foto. Boken gir en informativ og usekterisk innføring i den klassiske yogatradisjonen. Boken ble utgitt som første bok på Bindu forlag i 2005 og har solgt i ca 2.500 eksemplarer.

En praktisk og inspirerende bok for ditt eget arbeid med yoga og meditasjon og en glimrende kompanjong til Chakra – esoterisk yoga.

Rabatt: Alle som kjøper 10 bøker eller mer får automatisk 40% forhandler-rabatt

Online video kurs i klassisk yoga

Videokurs i Chakra – esoterisk yoga

Instruksjon: Bjarke • Model: Sol

Dette kurset er et utvidet supplement til boken: Chakra – esoterisk yoga. Undervisningen følger boken og er en balansert blanding av renseteknikker, fysiske stillinger og øvelser, pusteteknikker, holdninger og låse (demninger), avspenning og meditasjon. Praktiske teknikker som virker! Vekking av chakraene betyr at du involverer deg i en prosess hvor du gradvis får mer innsikt i deg selv. Teknisk sett betyr det at kurset har en viss struktur:

1. Vekking av ryggsøylen: De første tre gangene på kurset vil du spesielt arbeide med grunnleggende yoga­øvelser, pusteteknikker, dybdeavspenning og de første trinnene av meditasjonen Det indre rommet – en chakra orientert variasjon av Indre stillhet meditasjon. Du lærer forskjellige dynamiske yogaøvelser som gjør ryggsøylen mer fleksibel og du lærer hvordan du kan få til å sitte godt i en meditasjonsstilling.

2. Vekking av Chakraene og energistrømmene: De neste syv gangene arbeider du med de enkelte chakra i tur og orden. I tillegg vil du også lære den integrerte chakra-meditasjonen Energiens kilde. Jeg anbefaler at du gjør hver av disse syv videoene to ganger etter hverandre. 

3. Integrerte teknikker og meditasjonen Ajapa japa: De siste seks gangene vil du fortsette arbeidet med chakraene, men i tillegg lære en av de mest spennende meditasjonene som finnes. Ajapa japa er en integrert chakra-meditasjon i åtte trinn.

Ved kjøp er det viktig at du registrerer deg med epost og passord. Det er grunnlaget for at du etterpå kan se videoene online. Vi sender også en ordrebekreftelsen med tydelige instruksjoner på hvor du finner Online videokurset i Chakra – esoterisk yoga.

Video kurs i Klassisk yoga – grunnkurs

Instruksjon: Bjarke | Elev: Sol

Video kurset er for alle. Du trenger ikke ha gjort yoga eller meditasjon før og du trenger heller ikke å være myk og smidig eller i god form. Video kurset går over 8 ganger á 1½ time. Undervisningen er strukturert som et forløp der du vil oppleve en utvikling i løpet av kurset. Hvert yoga program har en effekt i seg selv og forbereder også for neste leksjon. Trykk på produktbildet for å lese mer om kurset!

Ved kjøp er det viktig at du registrerer deg med epost og passord. Det er grunnlaget for at du etterpå kan se videoene online. Vi sender også en ordrebekreftelsen med tydelige instruksjoner for hvor du finner Online videokurset i Klassisk yoga – grunnkurs.

Video kurs i YOGA for GRAVIDE

Instruksjon: Audhild | Elev: Sol, Lise & Hanne

Video kurset er spesielt tilrettelagt for gravide. Du trenger ikke ha gjort yoga eller meditasjon før og du trenger heller ikke å være myk og smidig eller i god form. Yoga er en behagelig måte å trene kroppen sin på når du er gravid, men yoga er mer enn det.

På mine kurs lærer du også hvordan du kan bruke yogastillinger til å øve deg på å oppleve smerte på en god måte. Du lærer hvordan pusten hjelper deg til å være avspent og du lærer en god pusteteknikk du kan bruke under fødselen.

Kurset er et forløp med progresjon. I løpet av kurset blir ulike temaer tatt opp som smerte, pust, avspenning, fødestillinger og trening av bekkenbunnen. Siste kurskveld blir hele fødselsforløpet gjennomgått med veiledning om hvordan du kan bruke det du har lært som nyttige redskaper under fødselen.

Video kurset går over 7 ganger á 1½ time. Hvert yoga program har en effekt i seg selv og forbereder også for neste leksjon. Trykk på produktbildet for å lese mer om kurset!

Ved kjøp er det viktig at du registrerer deg med epost og passord. Det er grunnlaget for at du etterpå kan se videoene online. Vi sender også en ordrebekreftelsen med tydelige instruksjoner for hvor du finner Online videokurset i YOGA for GRAVIDE.

Video kurs i Klassisk yoga – fortsettere

Instruksjon: Bjarke & Audhild

På fortsetterkurs vil du gjenkjenne mange av øvelsene fra grunnkurset, men vi går videre med mer avanserte program. Med den ro i kropp og sinn som du har bygget opp, kan vi nå gå mer i dybden f.eks. ved å bli i de klassiske stillingene i lenger tid. Det viktige er ikke at du er blitt mer smidig, men at du har utviklet en kroppsbevissthet som gjør at du med større ro og konsentrasjon kan følge undervisningen. I meditasjonene sitter vi lengre tid med det vi allerede har lært, men går også videre med flere trinn. For å være klar til fortsetterkurs bør du være fortrolig med de teknikkene vi underviser i på grunnkurset. Ikke kun de fysiske øvelser, men også pusteteknikkene og de mentale teknikkene. Hvis du har gjort yoga før – men ikke hos oss – er det en fordel å ta grunnkurset først.

Ved kjøp er det viktig at du registrerer deg med epost og passord. Det er grunnlaget for at du etterpå kan se videoene online. Vi sender også en ordrebekreftelsen med tydelige instruksjoner for hvor du finner Online video yogakurset for fortsettere.

Video kurs i Indre stillhet meditasjon

Instruksjon: Bjarke

Video kurset er for alle. Du trenger ikke ha gjort meditasjon eller yoga før og du trenger heller ikke å være myk og smidig eller i god form. Video kurset går over 6 ganger á 1 time og er et forløp hvor du trinnvis lærer Indre stillhet meditasjonen. Trykk på produktbildet for å lese mer om kurset!

Ved kjøp er det viktig at du registrerer deg med epost og passord. Det er grunnlaget for at du etterpå kan se videoene online. Vi sender også en ordrebekreftelsen med tydelige instruksjoner for hvor du finner Online video kurset i Indre stillhet meditasjon.

Video kurs i Pust og avspenning

Instruksjon: Bjarke

Video kurset er for alle. Du trenger ikke ha gjort yoga eller pusteøvelser før og du trenger heller ikke å være myk og smidig eller i god form. Video kurset går over 5 ganger á 1 time og er et forløp hvor du gradvis fordyper deg i yogatradisjonens pusteteknikker og avspenning. Trykk på produktbildet for å lese mer om kurset!

Ved kjøp er det viktig at du registrerer deg med epost og passord. Det er grunnlaget for at du etterpå kan se videoene online. Vi sender også en ordrebekreftelsen med tydelige instruksjoner for hvor du finner Online video kurset i pust og avspenning.

CD / Album

To avspenningar, knipeøvingar og meditasjon

av Audhild Naustdal

På dette album instruerer Audhild i to avspenningar: Falle til ro 10 min og Kroppen og naturen på 20 min. Det blir brukt god tid på Knipeøvingane og du får ei grundig trening av musklane i bekkenbotnen. Meditasjonen er basert på eit djupt og roleg åndedrett som heiter Ujjayi og som vi i vår undervisning kallar meditativ pust. Albummet kan kjøpes som CD eller for nedlasting (MP3).

Rabatt: Alle som kjøper 10 Cd’er eller mer får automatisk 40% forhandler-rabatt