Om å oppdage stillheten

Om bruken av oppmerksomhet i Tantra, om å ligge på ryggen i Savasana og Yoga Nidra – og litt om meditasjonen Antar Mauna (Indre Stillhet), metoder som i vår tid er hentet frem i lyset av Swami Satyananda

Musikk oppstår på bakgrunn av stillheten (John Cage)

Vær stille og du skal se (Bibelen)

Tantra er den tradisjonen hvor yoga, mantra og mange virkningsfulle meditasjoner har sin opprinnelse. Evnen til å være til stede og kunne oppleve er helt grunnleggende i Tantra. De tantriske metodene har til formål å vekke og opprettholde oppmerksomheten under alle forhold. Enhver tilstand som vi opplever og enhver situasjon som vi befinner oss i, kan brukes til å nå en større bevissthet.

I Kashmiri-tantraens tidløse tradisjon, ble enkle instruksjoner skrevet ned for omkring 4000 år siden. Forbløffende direkte, inspirerer de deg til å oppnå en tilstand av væren; og unngå det motsatte – en tilstand hvor du er involvert og lider. Sitatene som er brukt i denne artikkelen, er fra det tantriske skrift Vigyana Bhairava Tantra.

«Ligg som død. I en tilstand av raseri, bli der. Eller stirr på noe uten å bevege et øyelokk. Eller sutt på noe og bli ett med det å sutte.»

Fremfor alt forteller disse sitatene oss, at hva vi enn gjør eller føler så skal vi bli der, inntil vi er helt bevisste og tilstede i det. Gjennom denne oppmerksomheten transformerer vi opplevelsen og blir i ett med oss selv.

Når vi møter en situasjon som overvelder oss, når vi tenker eller føler noe sterkt eller ubehagelig, så prøver vi ofte på å unngå det ved å spenne i kroppen og kjempe med opplevelsen i sinnet. Samtidig holder vi masken eller innbiller oss selv at vi er opptatt av noe annet. Når det skjer under meditasjonen, og hvis det å meditere er nytt for oss, så beveger vi sikkert kroppen.

Normalt gir vi ikke slipp og lar det skje det som skjer. Vi klamrer oss til en holdning, en kontrollert anspenthet, eller kanskje til et smil som vi møter alt og alle med. Det kan lett skape disharmoni i den måte vi kommuniserer med andre på, ikke bare på overflaten, men gjennom vår ubevisste utstråling. En holdning som kan skape sykdom i kropp og sinn.

De tantriske metodene lærer oss imidlertid å gjøre det stikk motsatte, vi går opplevelsen i møte. Vi aksepterer den og hengir oss til den, i det vi tillater det å skje som likevel skjer – vi kjemper ikke i mot eller gir opp, vi gjennomlever det og forblir oss selv.

«Når du skal til å nyse, når du forskrekkes, føler angst, står på kanten av et stup, på flukt under et slag, når du er ekstremt nysgjerrig, når du blir sulten, når du blir mett, vær konstant oppmerksom.»

Tantrisk Meditasjon

Den tantriske tradisjonen ligger til grunn for så forfinede metoder som dybdeavspenningen Yoga Nidra og meditasjonen Antar Mauna (Indre Stillhet).

Jeg er sikker på at den som har praktisert Yoga Nidra har opplevd dette: «Når du holder på å sovne, og rett før søvnen inntreffer og bevisstheten om det ytre opphører, kan det i dette øyeblikk avsløres en væren.»

Kanskje for første gang på skrift nevnes også et par instruksjoner i Yoga Nidra: «Når du ligger på en seng eller sitter i en stol, bli vektløs, utover sinnet.»

Og det fortsetter:
«Kjenn at din materie, dine knokler, ditt kjøtt og blod er gjennomtrengt av ditt kosmiske vesen.»

Eller:
«Opplev enhver del av din nåværende form som uendelig rommelig.»

Navnet Indre Stillhet reklamerer ikke for, eller lover en virkning som du kan oppnå hvis du lærer å bruke denne metoden. Nei, som det gjelder med mange andre yogametoder, så beskriver navnet i seg selv ikke hva du får ut av det, men hva du gjør.

Du lærer å identifisere deg med den indre stillhet bak sinnets «lyder» og «bilder» – du innser at du er betrakteren, den tause, den som observerer alt som skjer, i det ytre så vel som i ditt indre.

Når du ikke er stille, så er du revet med av det du har lyst til eller føler motvilje overfor, det du hater eller elsker, frykter eller begjærer, alle de opplevelser som du kommer ut for og som du prøver å unngå eller som du klamrer deg til. Det er dette som fanger deg og involverer deg, og gjør at du mister deg selv. Eller som Shiva siteres for her, mens han underviser Parvati:

«Å elskede, fasthold verken din interesse ved nytelse eller smerte, men mellom dem.»

Men pass på! Dette er ikke en lære i kontroll eller moral, det er ikke noe du bør gjøre. Nei, det er en utbytterik praksis som du lærer ved å bruke de tantriske yoga- og meditasjonsmetodene.

«Det å verdsette tingene omkring oss og det vi føler og tenker er det samme for en opplyst som for en uopplyst person. Den førstnevnte eier dog den storhet: han forblir hvilende i seg selv, ikke fortapt i tingene.»

Savasana – Dødsstille

Jeg var nettopp ankommet India i 1968, til en yogakongress i Raigarh ledet av Swami Satyananda, som jeg skulle bli elev hos. Her, for første gang hørte jeg direkte fra Swamiji selv om avspenningsteknikkene i Yoga Nidra og spesielt om meditasjonen Antar Mauna. Men dette var en kongress og jeg skulle på det tidspunkt lære å ikke prøve å forstå disse metodene intellektuelt mens jeg mediterte – ikke å tenke over hva jeg gjorde, men i stedet å gjøre det.

Jeg husker også møtet med en annen av Swamiji’s daværende disippel, Ma Yogashakti. Hun sa noe som overrasket meg. At yogier mediterer mye mente jeg å vite allerede, men så sa hun at de sitter ikke i en meditasjonsstilling hele tiden, de ligger også ned og mediterer.

I første omgang satte jeg ikke det hun sa i forbindelse med mine egne erfaringer:

Da jeg var 8 år gammel lærte jeg en yogapraksis hvor du må ligge helt stille på ryggen. Jeg var et nervøst barn og det å skulle ligge fullstendig stille i et kvarter – ikke i sengen, men på gulvet i dagligstuen – var ikke så enkelt. Jeg måtte ikke sovne eller gjøre noe annet. I begynnelsen forstod jeg ikke hva som var meningen med dette. Jeg lå der og kikket meg omkring. Men da jeg hadde ligget en stund i stillingen, lukket jeg øynene. Og litt etter litt oppdagde jeg hvilken revolusjon det var, bare å ligge og være stille. Sansene mine begynte å åpne seg, og dess mer jeg brukte øvelsen, dess mer oppmerksom ble jeg, og dess roligere følte jeg meg.

En enkel metode – gjennom stillhet og ved å være ett med kroppens form, lærer man å vende tilbake til det å hvile i seg selv

På slutten av åttitallet begynte jeg å be elevene på mine mer intensive retreats, om å bruke Savasana i deres fritid ca. ti minutter hver dag. Du ligger som død på ryggen med føttene litt fra hverandre og armene langs siden av kroppen. Jeg introduserer den noen dager inn i kurset, når elevene har varmet opp og fått en viss erfaring med meditasjon og Yoga Nidra.

Savasana skal gjøres som hjemmearbeid når de er alene utenfor undervisningen, og det ikke er en lærer tilstede. Resultatet er at elevene opplever en større uavhengighet i forhold til kurset. De glemmer ikke så lett hvorfor de er kommet og motivasjonen til å etterprøve yogaens muligheter blir større.

Selv om jeg lærte å ligge som død i en svært ung alder, mener jeg stadig at teknikken Yoga Nidra, med alle dens detaljerte instruksjoner som holder sinnet opptatt, er bedre og lettere for begynnere. Når du imidlertid er blitt fortrolig med en yogapraksis og har erfart virkningen av forskjellike metoder, som f.eks. Yoga Nidra, så kan Savasana være en stor hjelp til å fordybe praksisen din i avspenning og meditasjon.

At Savasana verdsettes mest av elever med en viss erfaring, viser følgende eksempel. Síta, som er yogalærer ved Håå internasjonale kurssenter i Sør-Sverige, underviser også elever på kveldskoler i nærliggende byer. Hun hadde hatt en begynnerklasse seks ganger med Yoga Nidra tilslutt hver gang. Den syvende gangen lot hun i stedet elevene gjøre Savasana i ti minutter. De skulle ikke gjøre noe som helst annet enn å ligge fullstendig stille og oppleve stillheten i kroppen.

En av Sítas elever hadde enda ikke vært i stand til å finne den stillhet som er nødvendig for å få mest mulig ut av yogastillingene og pusteøvelsene. Selv om eleven hadde gjort yoga en stund, kunne hun ikke gi slipp på en viss rastløshet. Men nå, for første gang, opplevde hun hva det virkelig vil si å være urørlig: å være stille i kroppen, å føle seg stille – og å være i stand til å vende tilbake til følelsen av hele kroppen og stillheten, selv om noe annet for et øyeblikk skulle fange oppmerksomheten.

Anvendelse av Savasana

Jeg er selvfølgelig ikke den eneste som har oppdaget nytten av Savasana. I noen svenske skoler, kanskje p.g.a. vårt arbeide her i Skandinava gjennom de siste 30 år, bruker man Savasana før undervisningen med gode resultater for læreprosessen.

Innenfor stress-management mener man at det er viktig å holde korte pauser i løpet av dagen og her har Savasana vist seg å være effektiv. Man behøver ikke mer enn ti minutter om gangen.

Instruksjonene er enkle, men de må huskes og følges konsekvent. Det er viktig å ligge helt stille, du må absolutt ikke flytte på deg, ikke klø deg eller bevege en tå eller en finger. Nei, du må forblifullstendig ubevegelig.

«Enhver endring i den fysiologiske tilstand etterfølges av en tilsvarende endring i den mentale-emosjonelle tilstand, bevisst eller ubevisst, og omvendt, enhver endring i den mentale-emosjonelle tilstand, bevisst eller ubevisst, etterfølges av en tilsvarende endring i den fysiologiske tilstand,» sier den amerikanske forsker Elmer Green. Han har målt hjernens og kroppens tilstander, bl.a. i forbindelse med Savasana, som viste seg å være en effektiv måte å senke blodtrykket på. Green hevder dessuten at ubevegelighet i seg selv gir hjernen og hele kroppen en sjanse til å slappe av og forbli i en tilstand av Alfafrekvens, og det stemmer i aller høyeste grad overens med mine egne erfaringer.

Når alfafrekvensene dominerer i dyp avspenning, kan man observere en høynet oppmerksomhet og økt kreativitet. Alfatilstanden finnes mellom normal søvn og den daglige våkne tilstanden og danner grunnlaget for meditasjon og avspenning. En avspent tilstand kan, ifølge en bred forskning foretatt i løpet av de siste 30 år, bedre enn noe annet gjenoppbygge kroppens immunforsvar. Denne tilstanden gjør det også mulig for den beslutningen («Sankalpa») som du bruker under Yoga Nidra, å bli til virkelighet – sinnet kan nå samarbeide. Men, fortsetter Dr. Green, så snart du flytter det minste på kroppen, eller så snart du blir revet med og glemmer deg selv i en tanke eller følelse, så setter spenningene inn og den avspente tilstanden opphører.

Savasana er lettest å lære og å undervise i, og lettere å verdsette når den tid du bruker i stillingen begrenses til mellom ti og femten minutter. I dette korte tidsrommet er det mulig å utføre øvelsen uten å bli rastløs eller søvnig.

Det som Sítas elev måtte innse, etter flere yogaklasser hvor hun ikke var i stand til å falle riktig til ro, var at stillhet ikke avhenger av noen eller noe utenfor henne selv. Det kommer innenfra og vokser seg sterk når du ligger ubevegelig og er helt til stede. Du skal ikke tvinge kroppen til å gjøre noe, du anspenner deg ikke, du føler deg stille.

Selv om du av bare vane føler trang til at bevege deg, så er denne enkle metoden så overbevisende, at dine vaner ikke får overtaket. Du forblir rolig eller vender øyeblikkelig tilbake til stillheten.

Bruken av meditasjonen Indre Stillhet (Antar Mauna)

I det fjerde av syv trinn i Indre Stillhet, lærer vi å gi slipp på tankene så snart vi har vedkjent oss dem. Det handler altså ikke om å fortrenge opplevelsene, men heller ikke å bli hengende i dem. Med denne unike meditasjonsteknikken lærer du at du ikke behøver kjempe i mot sinnet.

«Når et begjær dukker opp, overvei det. Så, plutselig, slipp det.»

Også her kan Savasana eller dødstille, som jeg kaller den, være gagnlig. Når du konsentrerer på hele kroppens form og på den fullstendige stillhet som hersker der, så vil det være lett for deg å oppdage den minste bevegelse i sinnet, og derfor hurtig å vende tilbake til kroppens form og stillheten. Når du ligger i dødstille og tanker dukker opp og fanger deg, så kan du når som helst vende tilbake til den stille kroppen – du er i ett med den, den er ditt meditasjonsobjekt midt i bevisstheten.

I meditasjon er ikke-anstrengelse helt avgjørende. Også dette blir lettere å lære eller innse med bruken av Savasana.

Like mye om du sitter i en meditasjonsstilling eller ligger i Savasana, så resulterer stillheten at kroppen transenderes, til mer enn kun kroppen, til en tilstand av væren.

«Denne bevissthet er den veiledende kraft i alle. Vær den.»